Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

28 júl

DKÚ PA – Nedávno sa skončiaci školský rok 2020/2021 bol poznačený pandémiou Covid 19. Napriek tomu sa  uskutočnil už 13 ročník výtvarnej súťaže Východní svätí pre súčasnosť, ktorý bol venovaný 100. výročiu príchodu otcov redemptoristov na Slovensko. Po eparchiálnych kolách v Košickej a Prešovskej archieparchii sa dňa 26. júla 2021 uskutočnilo metropolitné kolo na gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove. Z poverenia vladyku Jána arcibiskupa a metropolitu výtvarné práce vyhodnotil o. ICLic Jaroslav Pasok, súdny vikár.  Z 43 prác o. Jaroslav vybral tri najlepšie práce v jednotlivých kategóriách.

Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo či posolstvo daného svätca.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu alebo farnosť.

Vyhodnotenie

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 49