Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

12 júl

DKÚ PA – Aj napriek neštandardnému, nedávno ukončenému školskému roku sa do projektu Východní svätí pre súčasnosť zapojili žiaci a študenti škôl z Prešovskej archieparchie.

Predmetom XIII. ročníka bolo 100 výročie príchodu otcov redemptoristov na Slovensko. Na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie prišlo celkovo 35 prác z materských, základných a stredných škôl z ktorých porota vybrala víťazné práce, ktoré postúpili do metropolitného kola.

Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, resp. udalosť spojenú s našou miestnou cirkvou. Žiaci a študenti si naštudujú jeho život, dielo či udalosť a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

Víťazné práce si môžete prezrieť v prílohe.

Please follow and like us:
Počet videní: : 41