Východní svätí pre súčasnosť 2023/2024 – archieparchiálne/krajské kolo

3 apr

DKÚ PA – Výtvarná realizácia projektu Východní svätí pre súčasnosť je zrkadlom predstavy žiakov a študentov v pohľade na svätého či blahoslaveného našej miestnej Cirkvi.

       Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

     V tomto školskom roku to bola Naša prepodobná matka Mária Egyptská. Do archieparchiálneho kola postúpilo 52 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 6. a 7. mája 2024 vladyka Jonáš arcibiskup metropolita vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 16. mája 2024 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jonáša arcibiskupa metropolitu Prešovskej archieparchie prevezmú diplomy a vecné ceny.
       Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

 1. Prepodobná matka Mária Egyptská
  15. ročník 2022/2023 – Bl. Miriam Terézia Demjanovičová
  14. ročník 2021/2022 – Návšteva pápeža Františka na Slovensku
  13. ročník 2020/2021 – 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska
  12. ročník 2019/2020 – 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony
  11. ročník 2018/2019 – Sedempočetníci
  10. ročník 2017/2018 – 200. rokov Prešovského biskupstva
  9. ročník 2016/2017 – Bl. Jozafáta Hordaševská
  8. ročník 2015/2016 – Svätý Ján Krstiteľ, Pánov predchodca                           

  7. ročník 2014/2015 – Svätý Jozafát Kuncewycz, biskup a mučeník
  6. ročník 2013/2014 – Svätý Mikuláš
  5. ročník 2012/2013 – Svätí Cyril a Metod
  4. ročník 2011/2012 – Blahoslavený Teodor Romža
  3. ročník 2010/2011 – Blahoslavený Vasil Hopko
  2. ročník 2009/2010 – Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR
  1. ročník 2008/2009 – Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, OSBM

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 26