Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

20 máj

KPKC, n.o. – 18. mája 2021 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Obsahom tohto ročníka boli 2 knihy Starého zákona: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Spoločnou témou týchto kníh bolo Putovanie za cieľom.

Odborná porota hodnotila 147 prác po obsahovej a umeleckej stránke.

Zoznam víťazných prác a ich autorov nájdete v prílohe.

Počet videní: : 39