Výsledky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

Biblická súťaž a Biblická olympiáda

 

Počet všetkých zúčastnených družstiev – graf                                                                                 2004/2005 – 2015/2016
2016/2017 – 2027/2028

Počet všetkých zúčastnených družstiev podľa kategórií – graf                                                     2004/2005 – 2015/2016
2016/2017 – 2027/2028

Školský rok 2016/2017

Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ

B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské  kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

 

Školský rok 2015/2016

Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské  kolo
1. kategória: 5. –  9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

 

Školský rok 2014/2015

 Počet nahlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo

A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9.  ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Školský rok 2013/2014

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo

A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

 

Školský rok 2012/2013

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ Bardejov – Poprad
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ Prešov – Vranov nad Topľou – mesto

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ Bardejov – Poprad
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ Prešov – Vranov nad Topľou – mesto
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ


Školský rok 2011/2012

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ


Školský rok 2010/2011

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ

 


Školský rok 2009/2010

 Počet nahlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ

 


Školský rok 2008/2009

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ

 


Školský rok 2007/2008

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Archieparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Metropolitné kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Archieparchiálne kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ

 

Školský rok 2006/2007

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Eparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Eparchiálno-exarchátne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Eparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ

 


Školský rok 2005/2006

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Eparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Eparchiálno-exarchátne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Eparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ

2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ


Školský rok 2004/2005

 Počet prihlásených družstiev do protopresbyterských kôl

Biblická súťaž
Eparchiálne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Eparchiálno-exarchátne kolo
A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda
Eparchiálne kolo
1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ

2. kategória: SŠ

Celoslovenské kolo
1. kategória 5. – 9. ročník ZŠ
2. kategória SŠ