Vyvrcholili biblické súťaže Prešovskej metropolie

9 máj

Košice, 9. máj (TSKE) Metropolitné kolo Biblickej súťaže sa v školskom roku 2018/2019 konalo v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli 6. – 7. mája. Program začal svätou liturgiou, ktorú slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie a spoluslúžiteľom bol otec Peter Cap, riaditeľ Katechetického úradu Prešovskej archieparchie spolu s prítomnými kňazmi, ktorí sprevádzali tímy súťažiacich. Počas večerného programu sa jednotlivé družstvá predstavovali zaujímavými scénkami.

V druhý deň sa po modlitbe súťažilo v kategóriách: A – žiaci prvého a druhého ročníka a B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V každej  kategórii súťažili tri najlepšie družstvá z Prešovskej archieparchie a tri družstvá z Košickej eparchie, ktoré postúpili z eparchiálnych kôl.

Súťažný program zavŕšila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil mitroforný protojerej Vladimír Tomko, duchovný správca kňazov Košickej eparchie. Následne víťazom odovzdal diplomy a program vyvrcholil slávnostným obedom.

V rámci súťažného dňa Marcela Lemešová, riaditeľka Cirkevnej spojenej školy Kollárová v Sečovciach, ktorej súčasťou je aj Základná umelecká škola, vyhodnotila výtvarné práce Projektu Východní svätí pre súčasnosť 2018/2019, ktoré postúpili na metropolitné kolo.

Umiestnenie v rámci Biblickej súťaže

A kategória

 1. miesto CSŠ Bardejov
 2. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné
 3. miesto CZŠ s MŠ svätého Gorazda Košice
 4. miesto ZŠ Kúpeľná Prešov
 5. miesto CSŠ Kollárová Sečovce
 6. miesto ZŠ Komenského Trebišov

B kategória

 1. miesto ZŠ Milpoš
 2. miesto Gréckokatolícka farnosť bl. P.P. Gojdiča Stará Ľubovňa
 3. miesto Gréckokatolícka farnosť Trebišov
 4. miesto CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
 5. miesto ZŠ s MŠ Vinné
 6. miesto ZŠ Rovné

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40