Z plenárneho zasadnutia KBS

12 júl

10. 02. 2011 DKÚ PA – Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska po spripomienkovaní schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a pre päťročné stredné školy.Zároveň bol schválený pravidelný finančný príspevok pre KPKC na rok 2011 vo výške 90 000 €, čo je o 13 000 € viac ako v roku 2010. Zároveň dávame do pozornosti vyhlásenie KBS, ktoré KPKC podporuje: “Po zvážení súčasnej situácie v školskej katechéze Konferencia biskupov Slovenska žiada, aby sa na hodinách katolíckej výchovy/náboženstva vyučovali symboly a meditatívna modlitba v duchu západnej a východnej kresťanskej tradície. Ohľadom symbolov (napr. mandala) a modlitbových techník iných náboženstiev je možné poskytnúť iba primeranú informáciu.”
Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova

Počet videní: : 28