Začiatok školského roka pre kňazov a katechétov Prešovskej eparchie (20.09.2005)

24 jún

20. 9. 2005 – DKÚ PE – Dňa 20. septembra 2005 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnou svätou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho otvoril nový školský rok 2005/2006 pre kňazov a katechétov. Sv. liturgiu slávil ThDr. Ľubomír Petrík, kancelár BÚ, spolu s členmi katechetickej komisie. V homílii vyzval katechétov, aby zvereným deťom neohlasovali seba, ale vzkrieseného Ježiša Krista. Pripomenul, že túto pravdu, môže ohlasovať katechéta len vtedy, keď sám zakúsil stretnutie so živým Kristom. Stretnutie pokračovalo v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove seminárom, ktorý bol zameraný na osobnosť učiteľa náboženskej výchovy a náboženstva. Lektorka PhDr. Justína Falatková v ňom predstavila jednotlivé dimenzie osobnosti človeka vo svetle evanjelia.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37