Základné čnosti

3 okt

1. poznanie, 2. vznetlivosť, 3. poživačnosť, 4. spravodlivosť

Please follow and like us:
Počet videní: : 28