Žalm 137 (138)

20 júl

1 Od Dávida.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.
Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný
a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
3 Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,
a rozmnožil si vo mne odvahu.
4 Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme,
lebo počuli slová tvojich úst.
5 Budú ospevovať Pánove cesty,
lebo veľká je Pánova sláva;
6 vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného,
pyšného však zďaleka pozná.
7 Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš
a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov;
zachráni ma tvoja pravica.
8 Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné;
neopusť dielo svojich rúk.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33