Žalm 139 (140)

20 júl

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Osloboď ma, Pane, od zlého človeka
a pred násilníkom ma chráň.
3 Veď oni zamýšľajú robiť zlo,
deň čo deň podnecujú rozbroje.
4 Ako had si ostria jazyky,
za perami majú jed vreteníc.
5 Pane, bráň ma pred rukou hriešnika
a chráň ma pred násilníkom,
lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.
6 Pyšní mi nastavujú osídlo;
napínajú sieť z povrazov
a kladú mi pasce na cestu.
7 Pánovi hovorím: “Ty si môj Boh;
čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.”
8 Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;
keď bojujem, kryješ mi hlavu.
9 Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,
aby sa uskutočnili jeho zámery.
10 Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;
nech ich pokryje zloba vlastných perí.
11 Nech na nich padá žeravé uhlie;
vrhni ich do jamy, aby už nevstali.
12 Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,
násilníka stihne náhla skaza.
13 Viem, že Pán úbohému právo prisúdi
a chudobnému odplatí.
14 Len spravodliví budú tvoje meno velebiť
a statoční budú bývať u teba.

Sláva:

Please follow and like us:
Počet videní: : 62