Žalm 146 (147)

20 júl

1 Aleluja.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.
2 Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
3 Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.
4 On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.
5 Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.
6 Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.
7 Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.
8 On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
9 Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
10 V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.
11 Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

Please follow and like us:
Počet videní: : 27