Žalm 147 (pokračovanie 147)

20 júl

1 Aleluja.
Chváľ, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.
2 Lebo upevnil závory tvojich brán
a požehnal tvojich synov v tebe.
3 Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam,
sýti ťa najlepšou pšenicou.
4 Svoj rozkaz na zem zosiela,
rýchlo sa šíri jeho slovo.
5 Sneh dáva ako vlnu,
rozsýpa srieň ako popol.
6 Kamenec spúšťa ako omrvinky;
ktože vydrží v jeho mraze?
7 Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo;
keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.
8 On svoje slovo zvestuje Jakubovi,
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
9 Neurobil tak iným národom,
nezjavil im svoje zámery.

Sláva:

Please follow and like us:
Počet videní: : 40