Žalm 148

20 júl

1 Aleluja.
Chváľte Pána z nebies,
chváľte ho na výsostiach.
2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;
3 chváľte ho, slnko a mesiac;
chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
4 chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.
5 Nech chvália meno Pánovo,
lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
6 Založil ich navždy a naveky;
vydal zákon, ktorý nepominie.
7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:
obludy morské a všetky hlbiny,
8 oheň, kamenec, sneh a dym,
víchrica, čo jeho slovo poslúcha,
9 vrchy a všetky pahorky,
ovocné stromy a všetky cédre,
10 divá zver a všetok dobytok,
plazy a okrídlené vtáctvo.
11 Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
12 mládenci a panny,
starci a junáci
13 nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené.
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
14 a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
Je chválou všetkým svojim svätým,
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Please follow and like us:
Počet videní: : 31