Zanedbávanie modlitby

21 júl

Zanedbávanie modlitby máva často za následok zlyhanie a stratu povolania, pretože modlitba je pokrmom duchovného života. Jej zanedbávaním duchovný život trpí a strata povolania je nevyhnutná. Prosme Máriu spôsobom nám vlastným, aby nás naučila modliť sa tak, ako učila Ježiša, keď žil v Nazarete.

Please follow and like us:
Počet videní: : 46