Zasadnutie Slovenskej katechetickej komisie

24 jún

14. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 14. – 15. 4. 1999 sa v Prešove uskutočnilo zasadnutie Slovenskej katechetickej komiesie pri konferencii biskupov Slovenska, pod vedením jej tajomníka Ing. Eugena Valoviča. Zasadanie otvoril prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Prítomní kňazi slávili sv. liturgiu v katedrálnom chráme v stredu 14. 4. Na tomto podujatí sa zaoberali otázkami národného katechetického direktória a prípravou stredoškolskej učebnice pre náboženskú výchovu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37