Zborník z konferencie

3 sep

27. 02. 2012 – DKÚ PA – Zborník prednášok z konferencie Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie nájdete tu.

Počet videní: : 23