Zmena termínu archieparchiálneho kola BO

5 jún

05. 02. 2015 – DKÚ PA – Vzhľadom k tomu, že MŠVVaŠ SR presunulo termín testovania deviatakov – monitor na 15. 4. 2015, archieparchiálne kolo BO sa uskutoční 16. 4. 2015.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33