Zmena termínu archieparchiálneho kola BS

13 júl

15. 03. 2011 – DKÚ PA – Termín konania archieparchiálneho kola BS 2010/2011 sa presúva z 11. 4. na 13. 4. 2011.

Počet videní: : 22