Znamenie kríža

20 júl

Znamením kríža začíname a končime deň a všetky modlitby. Rob ho pomaly, veľkým pohybom od čela na prsia, od jedného ramena ku druhému. Je to znamenie vesmíru a znamenie vykúpenia. Na kríži náš Pán vykúpil všetkých ľudí. Krížom posväcuje človeka až do posledného vlákna jeho bytosti. Preto to znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a zapálilo nás, sústredilo v Bohu naše myšlienky, srdce a vieru. Po modlitbe, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. (Romano Guardini) Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku. (Ernst Bloch) Kríž je kritická situácia lásky. (H. U. von Balthasar)

Počet videní: : 20