Znamenie kríža

20 júl

Znamením kríža začíname a končime deň a všetky modlitby. Rob ho pomaly, veľkým pohybom od čela na prsia, od jedného ramena ku druhému. Je to znamenie vesmíru a znamenie vykúpenia. Na kríži náš Pán vykúpil všetkých ľudí. Krížom posväcuje človeka až do posledného vlákna jeho bytosti. Preto to znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a zapálilo nás, sústredilo v Bohu naše myšlienky, srdce a vieru. Po modlitbe, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. (Romano Guardini) Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku. (Ernst Bloch) Kríž je kritická situácia lásky. (H. U. von Balthasar)

Please follow and like us:
Počet videní: : 60