Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKU PA - Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. zverejnilo výsledky Celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do tejto súťaže boli zapojené aj víťazné práce z archieparchiálneho kola v Prešovskej archieparchii ...
Čítať Viac
DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili ...
Čítať Viac
Mgr. Martina Mosoriaková - V dňoch od 29.apríla do 1.mája sa v Exercičnom dome v Prešove konali duchovné cvičenia pre katechétov, pod vedením o. Františka Sochoviča. Na chvíľu sme si oddýchli, stíšili sa a zjednotili sa s Bohom v modlitbe. Program ...
Čítať Viac
Mgr. Ján Rusiňák, MBA - Odborný seminár s názvom „Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy“ sa uskutočnil 20. apríla online formou na MPC RP Prešov. Na úvod účastníci seminára v krátkosti o sebe povedali, kde a koľko ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Problém života

    Problém života spočíva v podstate v ostrom, nepochopiteľnom a bolestnom vedomí protikladu, ktorý jestvuje medzi tým životom, po ktorom človek túži a tým životom, ktorý žije. To je to, čím sa človek líši od zvieraťa, že práve život je pre neho problémom. Možno povedať, že v ten deň sa stáva naozaj človek človekom, keď sa mu vynorí tento problém. (L. Sullerot)

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O vzájomnej láske II.

    Ako nadobudnúť lásku k blížnemu? Predovšetkým tak, že sa budeme báť prestúpiť príkaz Pána, ktorý povedal: „…kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36); keď sa budeme snažiť dosiahnuť život večný, „jeho príkaz je večný život“ (Jn 12, 50). Prvé a najväčšie prikázanie je: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22, 37). „Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 39). Potom túžbou stať sa podobným Pánovi, ktorý povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Konečne láska k blížnemu pomáha nadobúdať aj takáto úvaha: Ak brat je naším dobrodincom, potom podľa ľudskej prirodzenosti povinní sme mu prejavovať lásku, ktorú aj pohania prejavujú, o ktorej aj Kristus hovorí v evanjeliu: „Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú“ (Lk 6, 32). Ak nám blížny robí zle, aj vtedy máme povinnosť milovať ho, nielen pre príkaz, ale aj preto, že nám prejavuje väčšie dobrodenie, len keď veríme Pánovi, ktorý povedal: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a plesajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5, 11-12).

     

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie