Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskom biskupstve Mons. Ján Hirka., Dr. h. c.., prešovský sídelný biskup v zmysle dekrétu pápeža Pia XI. Provido sane concilio zriadil 1. októbra 1993 Diecézny katecheticky úrad (vtedy stredisko) v Prešove. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár s názvom Sexualita, ktorý sa uskutoční dňa 18. decembra 2023 v priestoroch NIVAM Prešov. Odborným lektorom ...
PaedDr. Mária Kopčáková - V dňoch 27.- 29.10.2023 sa v kláštore redemptoristov konali duchovné cvičenia pre katechétov náboženstva a učiteľov, na tému duchovné rozlišovanie pod vedením o.Pavla Tomka CSsR. Boli sme pozvaní zastaviť sa a ...
V novembri očakávajte udalosť, ktorú si nemôžete nechať ujsť. Je ňou CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA s názvom „POĎ VON!“ Konferencia je zameraná na kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú ...
Mgr. Martina Mosoriaková - „Biblia je plná príkladov a prirovnaní. Číslo tridsať je v Biblii spájané s tridsiatimi striebornými za, ktoré predal Judáš Krista. A ako to súvisí s diecéznym katechetickým úradom? Biblisti hovoria, že ...

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

 • Hirošima

  6. augusta 1945, malý chlapček Kanji Araki sa hral na dlážke. Aj keď vonku zazneli sirény ohlasujúce bombový poplach, v okrajovej štvrti Hirošimi im nikto nevenoval veľkú pozornosť. Zrazu po oslňujúcom záblesku prišla tlaková vlna horúceho vzduchu a otriasla celým domom. V dňoch po nukleárnom výbuchu zahynula Kanjiho stará mama, brat a sestra na chorobu z rádioaktívneho ožiarenia. Kanji rástol a vo svojom vnútri niesol citové zranenie. Nepamätal si už na výbuch, ale pamätal na smrť tých, ktorí s ním boli v dome. Neustále si kládol otázku: „Prečo oni a ja nie?“ Jeho rodičia boli kresťania, ale Kanji – azda kvôli tejto skúsenosti, si osvojil svetský spôsob života. Cítil však narastajúcu duchovnú prázdnotu. V okamihu keď dosiahla neznesiteľnú intenzitu, potajomky vzal rodičom Sväté písmo a začal čítať. Bol to okamih milosti, kedy sa Kristus dotkol jeho srdca a Kanji v neho uveril. Jeho srdce sa naplnilo pokojom. O niekoľko rokov neskôr. Keď nastupoval do duchovnej služby, zacitoval slová svätého Pavla: „Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 20) a dodal: „Boh ma vytrhol z pazúrov smrti, aby som mu mohol slúžiť.“

  Počet videní: : 28
  Continue reading →

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

 • O zrieknutí sa záľuby v sláve

  Ako sa môže duša presvedčiť, že sa odvrátila od záľuby v sláve? Ak sa podrobí slovám Pána: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16) a príkazu Apoštola: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31), aby ako ten ctiteľ Boha, ktorý nedbá ani o terajšiu ani o budúcu slávu, ale lásku k Bohu nadovšetko cení, mal odvahu povedať: „A som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani výška ani hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 38-39). Lebo aj sám náš Spasiteľ hovorí: „Ja nehľadám svoju slávu…“ (Jn 8, 50) a „Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet“ (Jn 7, 18).

  Počet videní: : 24
  Continue reading →

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie