Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Občianske združenie KLUB 89 je organizácia združujúca významné osobnosti Novembra 1989. Jej členmi sú aj ľudia, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je, na základe objektívnych udalostí a historických faktov ...
Čítať Viac
DKU PA - Dňa 27. apríla 2021 sa v Prešove uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva, náboženskej výchovy v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil Diecézna katechetický úrad Prešovskej archieparchie s názvom Apologetika ...
Čítať Viac
DKU PA - Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/2021.  Porota vybrala 17 z 35 prác, ktoré postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v máji tohto roka ...
Čítať Viac
DKU PA - Dňa 20. apríla 2021 sa prvýkrát v jej devätnásťročnej histórií konalo archieparchiálne kolo biblickej  olympiády virtuálnou formou. Súčasná pandemická situácia si vyžiadala takúto formu súťaženia. Predmetom biblickej olympiády boli tieto biblické knihy: Kniha Exodus, ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Príbeh dediny Konica

    Na Morave je dedina, ktorá sa volá Konica. V tejto dedine je veľký chrám zasvätený Sedembolestnej. V chráme je hrobka, v ktorej je pochovaný rytier z roku 1697. Nad hrobkou je kameň, do ktorého je vytesaný rytier, ktorý kľačí pod krížom. Jeho hlava je odhalená a oči uprené na kríž. Pod tým obrazom je tento krátky nápis: „Preto som sa smrti nebál!“ Nebál sa smrti, lebo uveril Ukrižovanému, kríž poznal, bránil ho, preto kríž bol pokojom jeho srdca, nádejou i istotou jeho spásy. Preto sa nebál smrti.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O vyhľadávaní cti

    Či sa sluší starať sa o to, aby ma ľudia uctievali? Apoštol nás naučil dávať každému to, čo mu patrí: „Komu česť, tomu česť“ (Rim 13, 7), ale je zakázané starať sa o to, aby nás ľudia uctievali, lebo Pán povedal: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“ (Jn 5, 44). Z toho vyplýva, že starať sa o slávu u ľudí je znakom nevery, nedostatkom zbožnosti, ako povedal Apoštol: „Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom“ (Gal 1, 10). Keď je tak odsúdené prijímanie slávy od ľudí, nevysloviteľným súdom budú súdení tí, ktorí túžia po sláve a nedávajú ju tomu, komu patrí.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie