1. Prarodičovský hriech rozvial

3 okt
  1. Prarodičovský hriech rozvial – tichý raj jak vietor dym, – rajské dvere zapečatil – anjel Boží cherubín. 2.Pominula radosť raja, – rozmo­hol sa hriechu zvod, – kliatba pýchy ako kameň – zadlávila ľudský rod. 3.A tak smutno, veľmi ťažko, – bolo v svete mnoho liet, – hľa, až raz z koreňa Jesse – vypučal voňavý kvet. 4. Radoval sa zbor prorokov, – s nimi Anna, Joachim, – keď Mária kliatbu sňala – svojím zrodením svätým. 5. Radoval sa aj žalmista, – plesal Lévi i Jesse, – Mária raj priblížila –ľuďom na celom svete. 6. Jasali zemské končiny, – s nimi tešme sa aj my, – spievajme Nepoškvrnenej – zvelebujúce žalmy.
Please follow and like us:
Počet videní: : 32