01. december – Svätý prorok Nahum. Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný.

1 dec

Svätý prorok Nahum

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „utešiteľ“. V poradí siedmy zo skupiny malých prorokov pochádzal z Elkošu. Podľa údajov z prorockej knihy – po ňom pomenovanej – ohlasoval v rokoch 663 až 612 pred Kristom slová útechy o ukončení obdobia súdu nad Izraelom. Až na začiatočný hymnus knihy, je autorstvo proroka Nahuma nesporné. Jeho obsahom je pravé proroctvo. Teologicky v popredí stojí historická Božia moc, ktorá používa aj cudzie sily v službe spásonosného vedenia Izraela. Boží súd nad hriechom Izraela zaznieva len nepriamo, v úvode knihy. V Kumráme objavili okrem hebrejských a gréckych textových zlomkov aj komentár k častiam prorockej knihy Nahum.

Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „čnostný“. Filaret milosrdný sa narodil v roku 702 v paflagónskom meste Amnia. Podľa opisu života z pera jeho vnuka Niketasa vlastnil Filaret veľké pozemky. Veľkú časť z majetku rozdal chudobným a o zvyšok, čo si nechal na živobytie, prišiel po vpáde Arabov. V roku 788 si cisárska delegácia vybrala Filaretovu vnučku Máriu za jednu z kandidátok, ktorá sa mala stať manželkou cisára Konštantína VI. Tak celá rodina, vrátane Filareta, prišla do Konštantínopolu a po svatbe Márie s cisárom mal Filaret opäť prostriedky, ktoré venoval núdznym. Svätý a spravodlivý Filaret Milosrdný zomrel 1. decembra 792 v Konštantínopole. Pochovali ho v tamojšom kláštore svätého Andreja.

Vysielené Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de, glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 44