12. jún – Náš prepodobný otec Onufrios Veľký.

12 jún

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký

Jeho meno má egyptský pôvod a znamená „ten, ktorý je úplný“. Dnešný svätec je pustovníkom egyptskej púšte v Tebais. Podľa legendami opradeného životopisu, ktorého autorom je pustovník Pafnutios, bol Onufrios spočiatku mníchom v meste Hermopolis. Potom žil 60 rokov v úplnej samote v púšti. Krátko pred smrťou ho navštívil Pafnutios a neskôr ho aj pochoval. Onufrios Veľký zomrel koncom 4. stor. alebo začiatkom 5. storočia. Jeho v gréckych a orientálnych cirkvách rozšírený kult sa počas križiackych výprav dostal do Talianska, Francúzska, Španielska, Nemecka a Anglicka. Legendárne motívy životopisu sa stali predlohou pre umelecké stvárnenie: buď je znázornený ako dlhovlasý, listom odetý askéta, alebo ako prijíma Eucharistiu z ruky anjela.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33