13. máj – Svätá mučenica Glykéria. Svätý mučeník Alexander Rímsky.

13 máj

Svätá mučenica Glykéria

Jej meno má grécky pôvod a znamená „sladká“. Podľa legendami opradeného životopisu mala Glykéria rímsky pôvod a bola dcérou konzula, najvyššieho rímskeho štátneho zamestnanca. Ako mučenica zomrela v druhom storočí za cisára Anonina Pia (138-161). Kult k svätej Glykérii sa rozšíril v celej ríši, centrom sa stalo mesto Heraklea v Trácii. Byzantské synaxáre a Rímske martyrológium uvádzajú ako deň jej spomienky 13. máj.

Svätý mučeník Alexander Rímsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „obranca mužov“. Alexander bol rodeným Rimanom. Za Krista trpel za vlády cisára Maximiána. Po tom, čo odmietol prísť na posvätenie pohanského chrámu, vyznal ako dôvod pred cisárom svoju vieru. Po krutom mučení ho poslal cisár do vyhnanstva do Trácie. Tam Alexandra nasledovala jeho matka. Tam ho znova mučili a napokon pri meste Drisipara, alebo Drusipera, sťali. Jeho telo vraj strážili štyri psy, kým neprišla matka a nepochovala synovo telo. Zachovala sa zmienka o tom, že kráľ Ararov zrejme rozptýlil jeho kosti, za čo ho, vraj, stihol trest. Časť Alexandrových relikvií je uložená v Prahe.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 34