14. júl – Svätý apoštol Akvila.

14 júl

Svätý apoštol Akvila

Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená „Orol“. Akvila bol Židom, rodákom z Pontu. Podobne ako svätý Pavol, vyrábal stany. Spoločne so svojou manželkou Priscillou sa stali kresťanmi už v Ríme. Kvôli Ediktu cisára Klaudia namierenému proti Židom sa okolo roku 50 presídlili do Korintu, kde sa spoznali s Pavlom. Ten u nich pracoval pri výrobe stanov. Všetci traja sa presťahovali do Efezu a pribrali tam k sebe Apolla. V Efeze s nasadením vlastného života zachránili Pavla od smrti. V Ríme a v Efeze sa v ich domoch stretávala prvotná cirkev. Tým, že Akvilu i Priscilu apoštol Pavol často spomína vo svojich listoch, zdôrazňuje ich význam pri šírení kresťanstva.

Vysielané Rádio Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Počet videní: : 21