15. február – Svätý apoštol Onezim. Náš prepodobný otec Pafnutios Alexandrijský.

15 feb

Svätý apoštol Onezim

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Prospešný“. Podľa Pavlovho Listu Filemonovi a Listu Kolosanom bol Onezim Filemonovým otrokom. Pravdepodobne kvôli sprenevere Filomenovi ušiel. V Ríme sa stretol s uväzneným apoštolom Pavlom. Ten ho obrátil na kresťanstvo, získal si jeho obľubu. „Kedysi neužitočného“ (por. Flm 1, 11) vtedy „ako milovaného brata“ (Flm 1, 16) ho s mimoriadne srdečným odporúčaným listom poslal naspäť k jeho bývalému pánovi do mesta Kolosy s prosbou, aby darova Filemonovi slobodu. Podľa legendy bol Onezim neskôr misionárom a nástupcom Timoteja na biskupskom stolci v Efeze. Viacnásobné uvedenie jeho mena v Ignácovom liste Efezanom nie je pre tento názor dostatočným dôkazom. Podľa iného prameňa bol Onezim zasa biskupom v macedónskom meste Beroia a zomrel ako mučeník v Ríme, alebo v Puteoli.

Náš prepodobný otec Pafnutios Alexandrijský

Jeho meno má koptský pôvod a znamená „patriaci Bohu“. Pafnutios je vyznávač a otec svätej Eufrozíny, ktorú si naša Cirkev pripomína 25. septembra. Ako uvádza životopisná legenda, bol to bohatý a bohabojný muž z Alexandrie. Vďaka vrúcnej modlitbe mu začiatkom 5. storočia porodila jeho dovtedy neplodná manželka dcéru Eufrozínu. Keď dospela a otec ju chcel vydať, tajne opustila otcovský dom a vstúpila do mužského kláštora ako mních Smaragdus. Pafnutios, zronený zo straty dcéry, nachádzal útechu u predstaveného kláštora, kde tajne žila jeho dcéra. Predstavený Pafnutiovi navrhol hľadať radu proti smútku u mladého a horlivého mnícha Smaragda. Hoci dcéra otca spoznala ihneď, otec ju nespoznal vôbec, hoci dlhé roky počúval od mnícha Smaragda, že dcéru zaručene nájde. Krátko pred smrťou, okolo roku 470, zjavila Eufrozína otcovi svoju pravú identitu. Keď zomrela, otec odovzdal celý svoj majetok kláštoru a býval až do smrti v cele svojej dcéry. Prepodobný otec Pafnutios Alexandrijský zomrel okolo roku 480.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34