15. jún – Svätý prorok Amos.

15 jún

Svätý prorok Amos

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „zaťažený“. Amos je tretím z malých prorokov a prvým z píšucich prorokov. Bol pastierom dobytka a narezávačom poľných fíg pri meste Tekoa, 8 kilometrov juhovýchodne od Betlehema. Za čias izraelského kráľa Jeroboama II. (787-746 pred Kristom) začal okolo roku 760 až 750 pred Kristom pôsobiť v Severnom kráľovstve, najmä v jeho svätyniach v Bet-Éli a Samárii. Veľkňaz svätyne v Bet-Éli ho za kritiku svätyne a kráľovstva Izrael vyhnal. Amos kritizoval nábožensko-mravný úpadok, odcudzený a synkretický kult a falošné sebavedomie, ktoré sa spoliehalo na príslušnosť k vyvolenému národu. Hlása, že Jahveho súd prinesie Izraelu zánik a skazu. Ako budúcu spásu prisľubuje obnovenie Dávidovho kráľovstva, blahobyt a pokoj.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 36