16. september – Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Svätá mučenica Šebastiána

16 sep

16. 9. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

Jej meno má grécky pôvod a znamená „žena dobrej povesti“.

Eufémia zomrela 16. septembra 303 v Chalcedóne, dnešnej časti tureckého Istanbulu. Kult k nej sa zakrátko rozšíril ako na Východe, tak i na Západe. Koncom 4. storočia vybudovali nad jej hrobom veľkolepú baziliku, v ktorej zasadal v roku 451 Štvrtý ekumenický koncil. Začiatkom 7. storočia preniesli jej pozostatky do Konštantínopolu a uložili ich v bazilike. V nej sa dodnes nachádza cyklus ikon, ktorý popisuje mučeníctvo svätej Eufémie.

V Miláne sa nachádza jej meno v omšovom kánone, v Ravene je znázornená v kaplnke biskupského paláca zo začiatku 6. storočia a v bazilike Sant’Apollinare Nuovo z polovice 6. storočia.

Gregor z Tours spomína rímsku baziliku zasvätenú svätej Eufémii, ktorú neskôr zreštauroval pápež Sergej I.

11. júla si Gréckokatolícka cirkev pripomína zázrak, ktorý vraj Eufémia vykonala počas Chalcedónskeho koncilu. Jej životopis však nie je historicky overený.

 

(Svätá mučenica Šebastiána)

Jej meno má grécky pôvod a znamená „vznešená“.

Mučenica Šebastiána pochádzala z frýgijského mesta Sebaste a za Krista zomrela v Heraklee.

Grécke synaxáre uvádzajú,  že ju v tráckej Heraklee k viere priviedol a pokrstil apoštol Pavol. Ako dátum umučenia spomínajú roku 93.

Podľa životopisnej legendy jej otec pohan bol prefektom. Potom hlásala evanjelium v meste Marcianopol v dolnej Mýzii. Tam ju za Krista uväznili a mučili. Miestny prefekt ju potom premiestnil do Herakley, kde ju po krutom mučení sťali.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33