18. november – Svätí mučeníci Platón a Roman. Svätí mučeníci diakon Zachej a Alfej.

18 nov

Svätí mučeníci Platón a Roman

Meno Platón má grécky pôvod a znamená „plný“ a meno Roman má latinský pôvod a znamená „Riman“. Platón je mučeník z Ankyry. Bol to bohatý a zámožný mladík. Okolo roku 306 ho sťali. Níl z Akyry spomína Platónov hrob, ako azylový príbytok a oslavuje ho ako osloboditeľa zajatých. Podľa Euzébia bol Roman diakon a exorcista z Palestínskej Cézarei. Počas návštevy Antiochie vystríhal mnohých kresťanov, aby neobetovali modlám. Zatkli ho a odsúdili na upálenie. Potom ho ale predviedli pred Diokleciána, mučili a nakoniec zaškrtili. Roman zomrel mučeníckou smrťou 17. novembra 303 v Antiochii. Ján Zlatoústy uvádza ešte túto spoľahlivú správu, no Euzébius z Emesy, Severus z Antiochie a rímsky básnik Prudentius pôvodnú správu prikrášľujú. Podľa nich sa z Romana stáva mladý, jazykovo obratný antiochénsky šľachtic, ktorý mal byť umučený spoločne so sedemročným chlapcom.

Svätí mučeníci diakon Zachej a Alfej

Meno Zachej má hebrejský pôvod a znamená „Boh si spomenul“ a meno Alfej má grécky pôvod a neznámy význam. Svätí mučeníci Zachej a Alfej trpeli za Krista v čase vlády cisára Diokleciána. V palestínskej Cézarei zomreli ako mučeníci. Ako uvádza životopisná legenda, miestodržiteľ Palestíny poslal do väzenia diakona Zacheja, ktorý pochádzal z mesta Gadara, ktoré ležalo za Jordánom. Po krutom mučení ho uväznili v Cézarei a zakrátko sa tam ocitol aj Zachejov bratranec Alfej. Alfej pochádzal zo vznešenej rodiny z Euleteropolisu a v Cézarei pôsobil ako lektor a exorcista. Aj jeho kruto mučili a napokon ich oboch 17. novembra, nevedno ktorého roku, sťali. V ten istý deň vraj s nimi zomreli za Krista aj mučeníci Roman, či dieťa Barulas. Zacheja a Alfeja spomína v dnešný deň aj Rímske martyrológium, Romana a Barulasa však pripomína o deň neskôr.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 39