19. jún – Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. Svätý mučeník Zosimus Vojak.

19 jún

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Meno dnešného svätca má hebrejský pôvod a znamená „velebný“. Apoštol Júda bol pravdepodobne synom Kleopasa, ktorý bol bratom svätého Jozefa. Júda mal brata Šimona, tiež označovaného ako Pánov brat. Júda bol zrejme ženatý, pretože Hegesippos píše, že oboch jeho vnukov okolo roku 95 koncom vlády cisára Domiciána odsúdili ako Ježišových príbuzných. V tom čase ani ich otec, ani starý otec už pravdepodobne nežili. Bratov odvliekli do Ríma, no neskôr ich prepustili ako neškodných. Júda pôsobil zrejme iba v Palestíne. Podľa Pseudo-Epifana v Júdei a Samárii. Apoštol Júda je autorom novozákonného spisu – Júdov list.

Svätý mučeník Zosimus Vojak

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „najživší“. Svätý mučeník z Pizídie Zosimus ukončil vojenskú službu počas prenasledovania kresťanov za cisára Trajána. Za Krista ho sťali na začiatku 2. storočia v meste Konana.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 43