20. február – Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. Náš svätý otec Agato, rímsky pápež.

20 feb

Náš prepodobný Lev, katánijský biskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Lev“. Rodák z talianskej Ravenny pochádzal zo vznešenej kresťanskej rodiny. V rodnom meste sa stal kňazom. Neskôr na biskupskom stolci vystriedal Sabina v metropole Katánskej oblasti na Sicílii. Tu počas biskupskej služby vykázal čarodeja Heliodora. Dnešný svätec sa zvykne nazývať Thaumaturgos – Divotvorca, pretože sa vraj vďaka nemu uskutočnilo množstvo zázrakov. Legendárny opis jeho života ponúka len málo biografických údajov. Jeho vysokú váženosť dokazuje aj pozvanie od byzantských cisárov Leva IV. a Konštantína VI. do Konštantínopolu, spojené s prosbou o jeho príhovor. Prepodobný Lev, katánijský biskup, zomrel v mieste svojho biskupského sídla v roku 785.

Náš svätý otec Agato, rímsky pápež

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dobrý“. Bol pôvodom zo Sicílie a pápežom sa stal 27. júna r. 678. Na Veľkú Noc v roku 680 pripravil Lateránsku synodu proti monoteletistom, na ktorú prišlo mnoho účastníkov. Monoteletizmus tvrdil, že Ježiš Kristus má síce božskú a ľudskú prirodzenosť, ale iba jednu spoločnú vôľu. Jeho pápežský list s radosťou prijali na 6. všeobecnom koncile v Konštantínopole (680-681), na ktorom tiež so súhlasom cisára Konštantína IV a pápežských legátov odsúdili pápeža Honoria I. Agato podporil biskupa Wilfrida z Yorku, ktorý ako 1. biskup Anglicka apeloval u pápeža na zákrok proti metropolitovi. Keď Agato vyslal do Anglicka arcikantora Jána, napomohlo to rozšíreniu rímskej liturgie v tamojšej krajine. Náš prepodobný otec Agato, rímsky pápež zomrel 10. januára 681.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 45