20. jún – Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Svätý apoštolom rovný Naum, žiak sv Cyrila a Metoda.

20 jún

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Metoda, biskupa lýcijskeho mesta Patara, spomínajú všetky grécke zoznamy svätých. Grécke menológium ho opisuje ako „dôstojnú nádobu Božieho Ducha“ a „jeho nesmrteľný nástroj“. Chváli ho najmä ako protivníka Origena. Rovnako aj miney chvália jeho spisy. Metod zrejme vystúpil proti nekanonickej ordinácii Origena. Rovnako proti Origenovi vystúpil aj jeho súčasník a menovec biskup Metod z lýcijského Olympu. Patarský biskup Metod zomrel ako mučeník. Sťali ho za vlády cisára Décia.

Svätý apoštolom rovný Naum, žiak sv Cyrila a Metoda

20. júna nám Gréckokatolícka cirkev pripomína jedného zo žiakov svätých Cyrila a Metoda, svätého Nauma Ochridského. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „utešiteľ“. Svätý Naum Ochridský sa spolu s Klimentom Ochridským stal jedným z prvých slovanských svätcov. Naum sa narodil okolo roku 835 zrejme v Solúne. Bol žiakom svätých Cyrila a Metoda. Sprevádzal ich na Veľkú Moravu. Odtiaľ ho po Metodovej smrti v roku 885 spoločne s ďalšími žiakmi vyhnali. Tak sa dostal do Bulharska. Odtiaľ, na žiadosť kniežaťa Borisa, sprevádzal Klimenta do Macedónska, kde obaja pôsobili ako misionári. Spolu s Klimentom založili v Devolte, dnešná Kutmičevica, školu, ktorá bola dôležitá pre slovanskú kultúru. Naum potom pôsobil na východnom brehu jazera pri meste Ochrid, kde založil kláštor. Mesto Ochrid, získalo svoj názov v roku 861 po dobití mesta bulharským kniežaťom Borisom. Odvtedy, ako tam v roku 893 dosadili bulharského patriarchu, až kým v roku 1767 Sultán Mustafa nezačlenil mesto pod Konštantínopolský patriarchát, sa Ochrid stal duchovným centrom západných balkánskych krajín. Ochridský patriarchát ostal istý čas po veľkom rozkole v roku 1054 zjednotený s Rímskou cirkvou. Svätý Naum Ochridský zomrel 23. decembra 910 v Ochride. Jeho telesné pozostatky sú uložené v chráme kláštora Dianat pri Ochridskom jazere. Podľa macedónskej pravoslávnej cirkvi sa Naum stal apoštolom Macedónska a zakladateľom macedónskej cirkvi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL a BBKL, Meyers Großes Konversations-Lexikon, LThK, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 48