02. január – Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Svätý hieromučeník Teogenés, párijský biskup

2 jan

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

Jeho meno pochádza z latinčiny a znamená „lesný muž“. Ako píše životopisná legenda, Silvester je vyznávač z čias Diokleciánovho prenasledovania, o čom svedčia aj ďalšie indície. V roku 314 sa Silvester stal nástupcom svätého Melchiada na rímskom biskupskom stolci. Nezúčastnil sa synody v Arles, no o jej záveroch sa dozvedel vďaka úctivému listu, ktorý mu zaslali účastníci. Na koncile v Nicei ho v roku 325 zastupovali dvaja presbyteri. Silvester nemal rozhodujúci vplyv pri vytváraní primátu rímskeho biskupa. Až od 5. storočia legenda nesprávne spájala Silvestra s obrátením a krstom Konštantína Veľkého. Príbeh legendy použil falšovateľ takzvaného „Konštantínovho darovania“, listiny, ktorá mala zaručovať pápežom nadvládu nad Rímom a celou Západorímskou ríšou. Takisto falošná je aj listina „Constitutum Silvestri“ o právach a povinnostiach klerikov. Svätý Silverster, rímsky pápež zomrel v roku 335. Pochovali ho v katakombách svätej Priscilly, nad ktorými ešte za života vybudoval chrám. V polovici 8. storočia preniesli jeho pozostatky do dnešného chrámu San Silvestro v Ríme. Najstarší zachovaný obraz svätého Silvestra je mozaika v budove z 3. storočia. Zobrazuje postupný prechod z jednoduchej liturgickej spomienky jeho pochovania do kultickej úcty svätca. Úcta k svätému Silvestrovi sa rozšírila do celej kresťanskej Európy už v 5. storočí.

Svätý hieromučeník Teogenés, párijský biskup

Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „Boží“. Párijský biskup podľa Rímskeho martyrológia trpel spolu s Primom a Cyrinom okolo roku 320 za vlády cisára Licínia. Popravili ich po tom, ako odmietli slúžiť v cisárskej armáde. Odvaha im nechýbala, keďže ich nezlomilo ani tvrdé 40-denné väznenie bez stravy. Vraj ich posilňovali anjeli a samotný Kristus. Napokon ich utopili v mori.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 53