21. jún – Svätý mučeník Julián Tarzský. Svätý hieromučeník Terencius, ikonijský biskup.

21 jún

Svätý mučeník Julián Tarzský

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „patriaci rímskemu rodu Júliovcov“. Julián Tarzský je mučeníkom z Cilície. Zomrel koncom 4. storočia v čase prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Podľa životopisu, ktorý spomína vo svojej homílii aj Ján Zlatoústy, Juliána mučil miestodržiteľ Markián v mnohým mestách Cilície. Nakoniec ho vo vreci naplnenom pieskom utopili v mori. Vo 4. storočí sa v Antiochii nachádzala bazilika s hrobom dnešného svätca. (LThK, BBKL)

Svätý hieromučeník Terencius, ikonijský biskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „patriaci rímskemu rodu Terenciov“. Terencius je biskup a mučeník z maloázijského mesta Ikónium. Nie je identický s pisateľom listu Rimanom, žil zrejme oveľa neskôr. V dnešný deň ho spomína aj Rímske martyrológium.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL a VHL spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 24