22. apríl – Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Svätý Agapét rímsky pápež.

22 apr

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Teodor bol synom prostitútky. Narodil sa v Sykeone v Galácii, centrálnej časti Malej Ázie. Vo svojom rodisku sa stal archimandritom, predstaveným kláštora. Neskôr biskupom v Anastasiopolise, kde v roku 613 zomrel. Pre svoj dar konania zázrakov sa zvykne označovať ako „Divotvorca“. Ešte za svojho života vykonal tri púte do Jeruzalema.

Svätý Agapét, rímsky pápež

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „milovaný“. Pápež z čias ostrogótskej nadvlády nad Talianskom bol Rimanom a pochádzal zo vznešeného rodu. Bol synom kňaza Gordiana a archidiakonom u pápeža Jána II. Za rímskeho pápeža ho zvolili 13. zrejme mája 535. Na naliehanie ostrogótskeho kráľa Theodahada šiel do Konštantínopolu, aby odvrátil dobytie Talianska Byzanciou. U cisára Justiniána I. dosiahol úspech len v cirkevnej oblasti. Monofyzitický patriarcha Antimos musel odstúpiť. Nástupcu patriarchu Ménasa, vysvätil sám Agapét. Cisár sa potom priklonil k návrhu vyznania viery, ktoré zodpovedalo vyznaniu Chalcedónskeho koncilu. 22. apríla 536 rímsky pápež v Konštantínopole zomrel. Jeho telesné pozostatky preniesli do Ríma a uložili ich v Bazilike sv. Petra.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 39