23. december – Desiati svätí mučeníci z Kréty. Svätý apoštolom rovný Naum Ochridský, žiak sv. Cyrila a Metoda.

23 dec

Desiati mučeníkci z Kréty

Svätý Teodulus, Saturninus, Euporus, Gelázius, Eunicianus, Zótik, Kleomenes, Agatopus, Bazilides a Evarest – to sú mená desiatich mučeníkov z Kréty. Rovnako ako cisár, za ktorého vlády trpeli, aj prefekt mesta sa volal Décius. Ten ich niekoľko dní väznil, odopieral im stravu a vystavoval ich výsmechu stráže. Keď ani potom neobetovali Jupiterovi, po krutom mučení ich popravili. Zomreli v roku 354. O 100 rokov neskôr preniesli ich pozostatky do Konštantínopolu. Prenesenie ich pozostakov aj do Ríma nie je historický overené.

Svätý apoštolom rovný Naum Ochridský, žiak sv. Cyrila a Metoda

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh povzbudil“. Spoločne so svätým Klimentom sa Naum radí medzi prvých slovanských svätcov. V Macedónsku sa stal zakladateľom tamojšej cirkvi. Naum sa narodil okolo roku 835 pravdepodobne v Solúne. Ako jeden zo žiakov solúnskych bratov sa podieľal na vytvorení písomnej podoby staroslovienčiny. Spolu so svätým Klimentom patril k mníchom, ktorý Metoda podporovali pri jeho misii na Veľkej Morave. Po tom, čo sa v roku 874 knieža Koceľ politicky odklonil od Konštantínopolu a hľadal kontakty so západom, dostávali sa Metodovi žiaci do konfliktu s latinsky hovoriacim klérom. Po Metodovej smrti v roku 885 ich vyhnali a útočisko našli v Bulharskej ríši u cára Borisa I. Ku koncu 9. storočia, vyslaný bulharským panovníkom, pôsobil Naum spolu s Klimentom v ochridskej oblasti. Okrem staviteľskej činnosti, chrámov a kláštorov, sa obaja venovali vzdelávaniu slovanského kléru a z Ochridu urobili cirkevné a kultúrne centrum. V ňom sa zrodila veľká časť starobulharskej literatúry. Svätý apoštolom rovný Naum zomrel 23. decembra 910 v Ochride. Pochovali ho v dnes po ňom pomenovanom kláštore v Macedónsku, ktorý založil v roku 895.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, wikipedia.org spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38