23. júl – Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Svätý hieromučeník Apolinár, ravenský biskup.

23 júl

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod; Trofim znamená „živiteľ“, a Teofil „Bohu milý“. Svätí Trofim, Teofil a ďalší trinásti spoločníci sú mučeníkmi z čias prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána (284-305). Za Krista položili život začiatkom 4. storočia v maloázijskom regióne Lýkia.

Svätý hieromučeník Apolinár, ravenský biskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „patriaci Apolónovi“. Ravenský biskup a učiteľ Cirkvi Peter Chryzológ uvádza, že Apolinár bol prvým biskupom v Ravene. Označuje ho “mučeník” a ” vyznávač,” ktorý prežil utrpenia prenasledovania kresťanov. Jeho biskupské pôsobenie sa zvyčajne sa datuje okolo roku 200. Životopisná legenda, ktorá vznikla neskôr, hovorí, že svätý Apolinár prišiel v sprievode apoštola Petra z Antiochie do Ríma a odtiaľ ho Peter poslal do Raveny. Tam ho pohania ponížili a vyhnali. Apolinár potom pôsobil ako misionár v krajinách východne od Adrie. Keď sa po troch rokoch vrátil do Raveny, vraj ho zabili kyjakom. Telo svätého Apolinára si v Ravene uctievajú. Nad jeho hrobom neďaleko prístavu postavili veľkolepú baziliku. V roku 549 ju vysvätil biskup Maximián. Apolinárovi zasvätili v roku 859 v Ravene aj bývalý dvorný chrám ariánskeho kráľa Teodericha. Dnes je známy ako bazilka Sant’Apollinare Nuovo.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.heiligenlexikon.de, www.oca.org spracoval Ján Sabol

Počet videní: : 19