26. január – Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Svätý Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.

26 jan

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Cudzí hlas“. Konštantínopolský senátor Xenofont sa narodil v polovici piateho storočia. Oboch svojich synov Arkádia a Jána poslal do fenického mesta Berytos na štúdium práva. No počas cesty ich loď stroskotala a len s námahou sa im podarilo zachrániť. Xenofont šiel so svojou manželkou oboch synov hľadať. Po dlhej dobe ich našli v jednom z jeruzalemských kláštorov. Bratia neskôr žili až do svojej smrti v púšti ako pustovníci. Aj Xenofont a jeho manželka Mária nasledovali príklad svojich synov a v Jeruzaleme vstúpili do kláštora. Xenofont neskôr podobne ako jeho synovia odišiel do púšte, kým jeho manželka Mária ostala v spoločenstve nábožných panien.

Svätý Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh pridá“. Jozef, brat Teodora Studitu, sa narodil v roku 762. So svojím starším bratom sa v roku 780 stal mníchom. Od roku 798 boli v prekvitajúcom konštantínopolskom kláštore Studion. Jozefa ustanovili v roku 807 za arcibiskupa v Solúne. Pôsobiť mohol len niekoľko rokov. S jeho bratom ho počas rokov 809 až 811, poslali do exilu na Princove ostrovy. Od roku 815 oboch bratov zasa prenasledovali obrazoborci. Jozef, solúnsky arcibiskup, zomrel vo vyhnanstve 15. júla 832. Jeho pozostatky a pozostatky Teodora Studitu pochovali v roku 844 v kláštore Studion. Dnešný svätec je známym autorom liturgických hymnov, ktoré sa zachovali v zbierkach Triodion, Pentekostarion a Parakletikon. Je tiež autorom dvoch rečí k Svätému Krížu, k svätému Demeterovi a oslavnej reči na svätého Nestora.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37