26 nov

26. november – Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik

Pôvod a význam jeho mena ostáva neznámy. Svätec siedmeho storočia spočiatku pôsobil ako diakon v paflagónskom Adrianopolise. Šesťdesiatsedem rokov strávil na plošine, ktorá sa nachádzala na stĺpe vysokom 15 až 16 metrov, ohraničenom mrežami. V blízkosti stĺpa zriadil dva kláštory, jeden mužský a jeden ženský. Tie Alypius viedol až do svojej smrti. Relikvia jeho hlavy sa nachádza v athoskom kláštore „Kutlumusiu”, s ktorým sa v roku 1428 zjednotil kláštor svätého Alypia. Jeden jemu zasvätený kláštor sa nachádzal aj v Konštantínopole. V Rímskom Martyrológiu spomínaný Stylianos je zrejme identický s dnešným svätcom, prepodobným Alypiom Stĺpnikom.

Náš prepodobný otec Nikón Metanoites, ohlasovateľ pokánia

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Nikón sa narodil okolo roku 930 v meste Pontos. 12 rokov bol v kláštore Chrysopetra. Tri roky nato žil ako pustovník. Potom putoval a ohlasoval pokánie najprv v Malej Ázii, potom na Kréte, ktorú krátko pred tým z rúk Arabov oslobodil cisár Nikefor Phokas, a nakoniec dnešný svätec ohlasoval pokánie v Peloponézach. Neďaleko Sparty založil kláštor a v ňom aj zomrel okolo roku 998. Životopis Nikóna Metainota, je dôležitým zdrojom informácií pre históriu Grécka 10. storočia.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol