26. marec – Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. Svätý hieromučeník Irenej, sirmijský biskup.

26 mar

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „silný Boží muž“. Gabriel je anjelom, ktorý podľa Lukášovho evanjelia stojí pred Bohom. V Starom zákone sa jeho meno vyskytuje iba v knihe proroka Daniela, kde oznamuje prorokovi Božie zjavenia. V neskorom židovstve je Gabriel jedným zo štyroch najvyšších anjelov alebo jedným zo šiestich alebo siedmich anjelských kniežat.
V Novom zákone Gabriel oznámil narodenie Jána Krstiteľa a narodenie Ježiša Krista.
Pomenovanie archanjel dostal až v pobiblickej kresťanskej literatúre.

Svätý hieromučeník Irenej, sirmijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „mierumilovný“. Irenej je biskup mesta Sirmium a mučeník z čias cisára Diokleciána. Latinský spis Acta Irenaei, ktorý preložili aj do gréčtiny, má veľkú historickú hodnotu. Opisuje Inerejov výsluch pred prefektom Próbom, jeho kruté mučenie a jeho odvážnu smrť. Sirmijský breviár a Hieronymovo martyrológium ho spomínajú 6. apríla, Grécke synaxáre okrem dnešného dňa aj 23. augusta.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 34