02. júl – Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Svätý Juvenal, jeruzalemský patriarcha.

2 júl

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

Cisárovna Aelia Pulcheria vybudovala v roku 452 kaplnku pri blachernskom paláci v Konštantínopole, aby tam uložila rúcho a šatky Presvätej Bohorodičky. Tie podľa tradície našli po zosnutí Bohorodičky v prázdnom hrobe. Keď kaplnku dokončili, rúcha vraj uložili 2. júla. Cisár Lev I. vybudoval v roku 473 nový chrám v blízkosti kaplnky, ktorú zriadila Pulchéria. Chrám dostal meno svätej Márie Blachernskej. Od konca 5. storočia sa v chráme uchovával aj Máriin dlhý modrý závoj Maphorion. Popri chráme Hagie Sofie sa Blachenský chrám stal druhým najdôležitejším v meste. V jeho okolí vznikol v 11. storočí Blachernský palác – hlavná rezidencia byzantského cisára. Dôležitosť dnešnému sviatku pridávajú aj dve historické udalosti, ktoré sa odohrali 2. júla. Odvrátenie útoku staroruských kmeňov na Konštantínopol v roku 860 a Tatárov na Moskvu v roku 1451.

Svätý Juvenal, jeruzalemský patriarcha

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „plný mladosti“. Juvenal bol biskupom v Jeruzaleme v rokoch 422 až 458. Všetkými prostriedkami pracoval na tom, aby bol Jeruzalem uznaný ako patriarchát. Jeruzalem spadal pod metropolitu palestínskej Cézarey a Antiochijský patriarchát. Jeruzalemský biskup Juvenal posielal biskupov až do Fenície a Arábie. V roku 431 na koncile v Efeze sa postavil na stranu Cyrila z Alexandrie a odvolajúc sa na apokryfné dokumenty požadoval poslušnosť biskupa Antiochie, biskupovi Jeruzalema. Na zbojníckej synode v Efeze stál Juvenal na strane Dioskora I. a hlasoval za rehabilitáciu Eutycha a zosadenie Flabiána Konštantínopolského. Pápež Lev I. dal preto jeho meno vymazať z diptychov. No na koncile v Chalcedóne, zasa prešiel k protivníkom Dioskura a tak unikol cisársky schválenému zosadeniu. V tom istom čase sa Juvenalovi podarilo získať cirkevnú správu nad troma palestínskymi provinciami s metropolitnými sídlami v Cézarei, Skytopolise a Petre. Tak vznikol Jeruzalemský patriarchát na úkor Antiochijského patriarchátu. Biskup Juvenal musel na druhej strane zápasiť so vzburou palestínskych mníchov pod vedením Eutycha.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.wikipedia.org , LThK, BBKL spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 38