27. apríl – Svätý hieromučeník Šimon, Pánov príbuzný.

27 apr

Svätý hieromučeník Šimon, Pánov príbuzný

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „počúvajúci“.  Novom zákone sa Šimon spomína v zoznamoch apoštolov, a to na poslednom alebo predposlednom mieste (Mk6,3; Mt 13,55). Z novozákonných úryvkov sa dá predpokladať, že ide o najmladšieho z Ježišových „bratov“. S určitosťou je zhodný so Simeonom, o ktorom podáva správu Hegesippos, že je synom Kleopasa, brata svätého Jozefa. Šimon sa stal nástupcom Jakuba, Ježišovho „brata“, na biskupskom stolci v Jeruzaleme. Podľa Euzébiovej Kroniky zomrel ukrižovaním ako 120- ročný starec v Jeruzaleme, alebo na inom mieste v Palestíne, za prokonzula Attica, v roku 107. Identitu Šimona, Pánovho príbuzného, s jeruzalemským biskupom dokazuje Hegesippos tak, že ho, vzhľadom na Jakuba, nazýva druhým Pánovým príbuzným. Či je Šimonova matka identická s Máriou, matkou Jakuba a Jozesa, nie je možné s určitosťou povedať.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol.

Please follow and like us:
Počet videní: : 46