27. jún – Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. Svätá Jana Myronosička.

27 jún

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „oslňujúci“. Samson bol kňazom. V Konštantínopole začal ošetrovať chorých. V meste vybudoval nemocnicu, ktorá neskôr dostala jeho meno. Ako hovorí jedna zo životopisných legiend, Samson sa zaujímal o chorých najmä preto, lebo bol lekárom. Nie je pravdepodobné, že pochádzal z Ríma, pretože by ho zrejme neopustil, keďže v ňom žilo minimálne rovnaké množstvo chorých. Predodobný Samson Pohostinný zomrel okolo roku 500. Za cisára Justiniána I. (527–567) došlo v druhej polovici 6. storočia k znovuvybudovaniu nemocnice, ktorá 50 rokov predtým zhorela do tla.

Svätá Jana Myronosička

Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Jana Myronosička je skôr známa ako manželka Chúzu, správcu Herodesa Antipasa. S ostatnými ženami sprevádzala Ježiša pri jeho kázaniach po tom, ako ju Ježiš uzdravil. Zo svojho majetku zabezpečovala Ježišovo živobytie. Spolu s ďalšími ženami išla vo veľkonočné ráno k Ježišovmu hrobu, aby pomazala jeho telo. Preto nosí prívlastok myronosička. Gréckokatolícka cirkev si všetky tieto ženy myronosičky spolu pripomína v 3. nedeľu po Pasche.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 46