28. február – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil. Svätý hieromučeník Proterius, alexandrijský patriarcha.

28 feb

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil

Bol spoluaskétom včerajšieho svätca Prokopa. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Kráľovský“. Dnešný svätec bol mníchom a žil v ôsmom storočí. Keď byzantský cisár Lev III. Izaurský (717-741) zakázal uctievanie ikon, Bazila a jeho spoločníka, včerajšieho svätca Prokopa zatkli, mučili a poslali do vyhnanstva. Prepodobný otec a vyznávač Bazil zomrel v roku 750.

Svätý hieromučeník Proterius, alexandrijský patriarcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „prvý“. Dnešný svätec patrí k najaktívnejším obrancom katolíckej viery proti Eutychiánom v druhej polovici 5. storočia. Proterius bol spočiatku arcikňazom. Vznešení obyvatelia ho napriek odporu ľudu v roku 451 zvolili za nasledovníka Dioskura, ktorého zosadili na Chalcedónskom koncile. Len s veľkým úsilím sa mu podarilo potvrdiť svoje postavenie alexandrijského patriarchu u ľudu, ktorý preferoval Dioskura a sčasti eutychiánskych mníchov. V roku 456 musel zosadiť biskupov Timoteja Ailura a Petra Mongosa. Keď zomrel cisár Markianos, ktorý bol jeho hlavným ochrancom, zavraždila ho monofyzitická skupina a za patriarchu vyhlásila Timoteja Ailura. Alexandrijský patriarcha Proterius zomrel počas Veľkej noci 28. marca 457.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 36