28. jún – Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. Svätý Pavol, korintský lekár.

28 jún

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

Meno Kýros má perzský pôvod a znamená „kráľ“ a Ján zasa hebrejský a znamená „Boh je milosrdný“. Pozostatky svätých nezištníkov Kýra a Jána preniesol v prvej polovici 5. storočia Cyril z Alexandrie (412-444) z Baziliky svätého Marka do antického mesta Menuthis, v súčastnosti egyptské mesto Abukir. Chcel z mesta vytlačiť tamojší kult bohyne Isis Medica. Relikvie sa nachádzali v chráme svätých Kýra a Jána. V dôsledku početných uzdravení a rastúcemu počtu pútnikov, si dnešní svätci získali veľkú vážnosť ako „Άγιοι Ανάργυροι“ svätí nezištníci. Keď sa Sofrón Jeruzalemský vo svätyni dnešných svätcov uzdravil z očnej choroby, stal sa veľkým propagátorom ich kultu. V 610/619 zložil Kýrovi a Jánovi oslavnú reč. Sofrón Jeruzalemský doplnil tri kázne Cyrila Alexandrijského o dnešných svätcoch (pri príležitosti prenesenia ich ostatkov) o správu obsahujúcu viac než 70 zázrakov. Po dobytí Egypta arabmi v 7. stor. začala dovtedy slávna svätyňa v Menuthis pustnúť. Relikvie dnešných svätcov sa neskôr dostali aj do Ríma a sú uložené v chráme svätej Passery, neďaleko baziliky svätého Pavla za hradbami.

Svätý Pavol, korintský lekár

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „malý“. Pavol, svätec zo 7. storočia, bol v Korinte lekárom. Potom vstúpil do jedného z kláštorov, stal sa mníchom a vynikal v askéze. Ako uvádza životopisná legenda, raz na dvere kláštora zaklopala žena s novorodencom a tvrdila, že otcom dieťaťa je Pavol. Mních zobral s pokorou dieťa a znášal ohováranie. Keď mu spolubratia začali vytýkať porušenie mníšskeho sľubu, bratov vyzval k modlitbe, aby sa našiel skutočný otec dieťaťa. Keď boli v meste, novorodenec vraj ukázal na kováča a povedal, toto je môj otec, nie mních Pavol. Ľud, ktorý sa mu predtým posmieval, ho začal prosiť o odpustenie. Ako ďalej uvádzajú synaxáre, Pavol potom dostal aj dar uzdravovať chorých, za čo mu dali prívlastok „lekár“.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de, OCA spracoval Ján Sabol ml.

Počet videní: : 19