29. júl – Svätý mučeník Kallinik. Svätí mučeníci z Bitýnie – Teodota a jej traja synovia.

29 júl

Svätí mučeník Kallinik

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „dobrý víťaz“. Misionára a mučeníka v Gangre v Paflagónii, v súčasnosti turecké provinčné mesto Çankırı, podľa životopisnej legendy uväznili, mučili a spálili. Podľa gréckych synaxárov pochádzal Kallinik zo Sicílie. Zomrel pravdepodobne za vlády cisára Diokleciána. V bazilike, kde sa nachádzal Kallinikov hrob, pochovali v 6. storočí konštantínopolského patriarchu Makedonia II. (+511). O tom, že ho uctievali aj na západe, svedčí Rímske martyrológium, ktoré ho spomína dnes, 29. júla.

Svätí mučeníci z Bitýnie – Teodota a jej traja synovia

Meno Teodota má grécky pôvod a znamená „daná Bohom“. Mučenica Teodota zomrela pre kresťanskú vieru počas Diokleciánovho prenasledovania v meste Nicea v Bitýnii. Bola vdovou a mala troch synov, ktorých vychovala v Božej bázni. Spolu so svätou Anastáziou, ktorú si v cirkevnom kalendári pripomíname 22. decembra, cestovala Ilýriou a starala sa o uväznených kresťanov. Zrejme bola bohatá a vznešeného rodu, keďže ju, ako píše legenda, miestodržiteľ Lucatius požiadal o ruku. Keď ponuku odmietla, vydal ju ako kresťanku na milosť prefektovi Necetiovi. Po krutom mučení ju spolu s jej troma synmi upálili. Grécke miney uvádzajú mená jej synov: Evodus, Hermogenes a Kallist. Teodota a jej traja synovia zomreli okolo roku 304. O úcte dnešných mučeníkov aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré Teodotu a jej troch synov spomína 2. augusta.

Vysielané Rádiom Lumen
Poda LThK, VHL a glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 54