29. september – Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.

29 sep

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „od Pána“. Dnešný pustovník sa narodil 9. januára 449 v Korinte. Ako 17-ročný prišiel do Palestíny a prijal mníšsky odev od Eutýmia Veľkého. Bol však primladý na to, aby ho mnísi, združení okolo Eutýmia, prijali. Tak sa stal žiakom Gerazima. Po učiteľovej smrti sa Kyriak vrátil do lavry svätého Eutýmia. Kvôli origenistickým sporom mníchov lavry s Teoktistom Hegumenom ju opustil a utiahol sa do takzvanej starej Lavry Suka neďaleko Betlehemu, kde prijal kňazstvo. Po 39 rokoch odišiel do samoty. Po živote v pustovniach Natufa, Rubba a Sisakím, ho 93-ročného pozvali mnísi lavry Suka na pomoc proti Origenistom a ich rečníkovi Nonnovi. Keď Nonnos zmizol, vrátil sa Kyriak. už ako 98 ročný starec, do pustovne v Susakím. O osem rokov neskôr (od roku 555) žil v jaskyni svätého Charitóna. Zdá sa, že Kyriak bol aj Hymnografom. Predpokladá sa, že je autorom hymnu o vzkriesení Lazára. Hoci ho historické pramene nazývajú „abbas“, je otázne, či bol aj igumenom (predstaveným). V ikonografii sa zobrazuje ako starec so špicatou bradou podľa typu Eremitu, pustovníka. Pretože dlho žil v samote nosí prívlastok Pustovník.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33