30. december – Svätá mučenica Anýzia. Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.

30 dec

Svätá mučenica Anýzia

Jej meno má arabský pôvod a znamená „priateľská“. Anýzia pochádzala zo Solúna z bohatej a vznešenej rodiny. Bola nadaná a rodičia jej dopriali všestranné vzdelanie. Po ich smrti rozdala celý majetok kresťanským zajatcom a sama sa utiahla, zložila sľub panenstva a viedla bohumilý a zdržanlivý život. Keď začalo prenasledovanie kresťanov za cisára Maximiána (286–305), zomrela Anýzia ako kresťanka pod ostrím meča. Vydala tak svedectvo o svojej pevnej viere. Zomrela na prelome 4. storočia. Rímske martyrológium označuje Anýziu ako matrónu, teda manželku rímskeho občana. Avšak Simeon Metaphrastes, byzantský autor Lexikóna svätých z 10. storočia, ako aj nemecký kartuzián a hagiograf zo 16. storočia Laurentius Surius, píšu o Anýzii, že ostala pannou až do svojej mučeníckej smrti.

Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „plný života“. Dnešný svätec sa narodil v Konštantínopole. Vo svojom rodnom meste pôsobil ako kňaz. Považuje sa za zakladateľa prvého sirotinca v Konštantínopole. Počas celého svojho života ho aktívne viedol a staral sa o siroty mesta. Prepodobný Zótik zomrel vo svojom rodnom meste okolo roku 340.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 42