30. apríl – Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Svätý Donátus, euroejský biskup.

30 apr

 Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Meno Jakub má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“. Podľa biblických správ je Jakub synom rybára Zebedeja a Salome (Mk 15,40; Mt 27,56) a starší brat evanjelistu Jána. Obaja boli Ježišom povolaní spolu za učeníkov (Mt 4,21). Spoločne s Petrom patrili obaja bratia, ktorých pre ich búrlivú povahu nazývali „Synovia hromu“ (Mk 3,17), k Ježišovým najbližším apoštolom (Mk 5,37; 9,2; 14,33). Okolo Veľkej noci v roku 44 podstúpil Jakub ako prvý z Dvanástich za vlády Herodesa Agrippu I. mučenícku smrť. Podľa správy Klementa Alexandrijského sa vraj počas popravy svätého Jakuba jeden z jeho prenasledovateľov obrátil a stal sa jeho spolumučeníkom. Na predpokladanom mieste Jakubovho umučenia vznikol v Jeruzaleme jemu zasvätený chrám. Názor, že Jakub ohlasoval evanjelium v Španielsku a bol tam pochovaný, sa objavil až v 7. storočí. Starošpanielske, starogalské a rímske pramene, najmä Julián z Toleda (+686), nič o Jakubovi a Španielsku neuvádzajú.

Svätý Donátus, euroejský biskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „darovaný“. Dnešný svätec bol biskupom niekdajšieho mesta Euroea na ostrove Cyprus, ktoré teraz nosí meno svätého Donáta. Ako spomínajú grécke miney, biskup z Cypru Donátus pokrstil cisára Teodóza Veľkého a vykonal množstvo zázrakov. Z nich výslovne spomínajú porazenie draka, vyčistenie otrávenej studne, oslobodenie dcéry cisára Teodóza od satana, vzkriesenie zosnulých, či dosiahnutie dažďa v čase sucha, čo Boh vraj potvrdil tak, že Donátus, hoci bol vonku na lejaku, nezmokol. Ďalej vraj biskup z Euroey utešoval vdovu, ktorej nechceli pochovať zosnulého manžela . Euroejský biskup Donátus zomrel okolo roku 387. Benátčania preniesli jeho pozostatky do Kláštora Najsvätejšej Panny Márie na ostrove Murano. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 41